Menu

WEBMAİL

AZE | ENG RUS

Vergi — dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin mənimsəməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişdir.

 • Vergi auditi: müəssisənin AR vergi qanunvericiliyinə əməl etməsinin  yoxlanılması, vergi hesabatlarının düzgünlüyünün təsdiq edilməsi;
 • Fiziki və hüquqi şəxslərin verginin hesablanması və ödənilməsi üzrə konsultasiyası; 
 • Vergi yoxlamalarının müşahidəsi. Vergi yoxlamasının aktı üzrə etirazların hazırlanması;
 • Vergi mübahisələrinin aparılmasında yardım:
          • yuxarı vergi orqanına apelyasiya şikayətinin hazırlanması,
          • ərizələrin, şikayətlərin, xahişlərin və digər prosessual sənədlərin hazırlanması,
          • məhkəmə orqanlarında vergi ödəyicisinin maraqlarının təmsil edilməsi;

 

 

 

 • Vəzifəli şəxslərin müəssisənin vergi mübahisələri ilə bağlı cinayət işləri üzrə müdafiyəsi; 
 • Nəzərdə tutulan sazışlərin vergi nəticələrinin qiymətləndirilməsi;
 • Vergi planlaşdırma sisteminin qurulması;
 • Vergi uçotunun aparılması, vergi bəyannamələrinin tərtib edilməsi və AR qanunvericiliyi əsasında ödəniləcək vergilərin hesablanması;
 • Vergi uçotunun qurulması və ya bərpa edilməsi;
 • Vətəndaşlara fiziki şəxslərin gəlirləri üzrə bəyannamələrin doldurulmasında yardım;
 • Vergitutma və mühasibat uçotunun məqsədləri üçün uçot siyasətinin işlənməsi və funksiyası;
 • Vergi sualları üzrə seminarların keçirilməsi.