Mühasib və maliyyə işçiləri bir çox hallarda hüququn əsaslarının bilməsini tələb edən suallar ilə qarşılaşırlar. Alfa Audit şirkətində hüquqi biliklərə malik ekspertlər çalışdığı üçün Bizim üçün heç bir sual cavabsız qalmır (müəssisənin məhkəmədə müdafiəsi, müqavilələrin bağlanılması, müəssisənin təsis edilməsi və ya ləğvi, əmək və mülki hüquq münasibətləri və s.)

Şirkətimizin təklif etdiyi hüquqi xidmətlər aşağıdakılardır:

  • Vergi, əmək, valyuta, gömrük, administrativ və cinayət (iqtisadi fəaliyyətlə əlaqədar) qanunvericiliyi ilə əlaqədar sualların konsultasiyası
  • Mülki-hüquqi, vergi və administrativ məsələlər üzrə məhkəmə işlərinin aparılmasında yardım

1. mübahisələrin məhkəməqabağı tənzimlənməsi
2. ərizələrin, şikayətlərin, xahişlərin və digər prosessual sənədlərin hazırlanması
3. müştərinin maraqlarının arbitraj və ümumi məhkəmələrdə müdafiyəsi

  • İqtisadi sahə ilə əlaqəli cinayət işlərində vətəndaşlara yardım
  • Hüquqi şəxslərin və müəssisənin struktur bölmələrinin qeydiyyatı, reorqanizasiyası və ləğv edilməsi
  • Nizamnamə sənədlərinin, müəssisənin fəaliyyətini reqlamentləşdirən daxili sənədlərinin (əmrlər, əsasnamələr, instruksiyalar) tərtibi
  • Layihələrin hüquqi müşahidəsi

Xəbərlər

Faydalı Məlumatlar

Peşəkar komandamız Sizin istənilən sorğunuzu cavablandırmağa hazırdır.