Alfa Audit Şirkəti bütün sahələrdə qiymətləndirmə xidmətlərini həyata keçirir. Bizim şirkət müəssisənin bütün dövriyyə və dövriyyədənkənar aktivlərinin, öhdəliklərinin və digər sərvətlərinin ilkin və bərpa dəyəri ilə qiymətləndirirərək bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırır.

Biz Sahibkarlara beynəlxalq standartlara uyğun olan yüksək keyfiyyətli qiymətləndirilmə xidmətlərini təklif edirik:

  • Şirkətin (biznesin);
  • Daşınmaz əmlakın;
  • Maşınların, avadanlığın və nəqliyyat vasitələrinin;
  • Qeyri maddi aktivlərin və intellektual mülkiyyətin;
  • BMUS formalaşdırılması məqsədi ilə aktiv və öhdəliklərin;
  • Sığorta edilmiş obyekt üçün risk dərəcəsinin;
  • Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirməsində yardım.

Xəbərlər

Faydalı Məlumatlar

Peşəkar komandamız Sizin istənilən sorğunuzu cavablandırmağa hazırdır.